Για να δούμε τώρα, ένα νέο, ενδιαφέρον η αλήθεια είναι πουλέν των Γερμανών! Δείτε τη νέα…

…BMW 2 Series Gran Coupe σε πρώτα βίντεο.