Από τις μεγάλες προκλήσεις είναι αυτό που ονομάζεται #AI Inference. Και η NVIDIA μας δείχνει πως δίνει…

…μια μεγάλη μάχη για τη βελτιστοποίηση.