Εκεί στο ξερό τοπίο του Ισραήλ και με συμμετοχή της ελληνικής…

…πολεμικής αεροπορίας.