Ναι, έφτασε η ώρα! Θα δούμε μια ηλεκτρική! Από τις 18/11 θα δούμε για πρωτή φορά…

…Ford Mustang ηλεκτρική. Την Mach-E!