Όπως το λέει ο τίτλος. Ηλεκτρικό πλήρως, το πρώτο που εμφανίζεται στην οικογένεια. Ας το δούμε από όλες τις…

…πλευρές.

Εξωτερικά

Σε φόρτιση

Εσωτερικά

Επιδόσεις