Σε λίγες ώρες μια σειρά από συσκευές δεν θα υποστηρίζουν. Από την 1η Δεκέμβρη 2019 μια σειρά από παλιότερες…

…Samsung και Roku συσκευές δεν θα έχουν πρόσβαση στο Netflix με την εταιρία να μιλά για “technical limitations”.

Για την ώρα δεν υπάρχει πλήρης λίστα αλλά μια μικρή είναι η παρακάτω:

Roku

  • Roku 2000C
  • Roku 2050X
  • Roku 2100X
  • Roku HD
  • Roku SD
  • Roku XD
  • Roku XR
  • Κάποιες άλλες  Roku δεν θα κάνουν auto-play το επόμενο επεισόδιο.

Samsung TVs

 

Εδώ δε, θα δείτε τα μοντέλα που σήμερα υποστηρίζουν τη streaming υπηρεσία.