Είναι η πρώτη ταινία της Marvel μετά το Endgame. Ναι, είναι η “Μαύρη Χήρα”, η πρώτη ταινία που θα…

…εμφανιστεί στις αίθουσες. Μάιος 2020.