Στο όμορφο game της Apple, θα γίνετε ο…Chimù! Ένας ηρωϊκός…

…light-wielder που θα σώσει το Ναό του Towaga. Ένα ωραίο action shooter!