Είναι το gadget με τη μεγαλύτερη αύξηση σε πωλήσεις. Και πως δουλεύει; Τι… μαγικό κάνουν τα…

… Noise-Canceling ακουστικά;