Ένα θαύμα της μηχανολογίας ακόμη. Μια καταπληκτική ‘ημέρα’ στη διαδικασία…

…κατασκευής της υπέροχης αυτής πτητικής μηχανής. Δείτε.