Μια απίθανη ανακάλυψη. Το NASA Scientific Visualization Studio/DEMs μαζί με το Byrd Polar and Climate Research Center και το…

…Polar Geospatial/Computer μας έδωσαν χάρη στο Blue Waters Innovation Initiative/DEMs και με data της DigitalGlobe, Inc. αυτή την απίστευτη εικόνα!