Οι “διαφορετικοί”. Είναι… αδέρφια αλλά διαφορετικά. Οι δύο προβολείς της BenQ απευθύνονται…

…αφενός στον Οικιακό Κινηματογράφο και αφετέρου στην προβολή με φωτεινότητα.

Ή το ένα, ή το άλλο.