Είναι πανέμορφες. Και στη νέα τους έκδοσης πλέον με όλα τα…

…ηλεκτρονικά καλά. Και πολύ όμορφο το μπλε αυτό.