Η εταιρία μας λέει “Play like a pro” και μάλιστα κάνει μια… προκλητική δήλωση αφού θα πει πως μιλάμε για…

…τον “world’s most advanced controller”.