Τι είναι η τεχνολογία V2X (Vehicle to Everything); Είναι μια σειρά από λειτουργίες και τεχνολογίες που ενημερώνουν έναν οδηγό για…

…κινδύνους και προβλήματα που θα συναντήσει.

Vehicle to Everything

Multi-Zone Sound