Η Άκρως Απόρρητη DARPA δοκίμασε για τρίτη φορά στο πεδίο την ιδέα της για το OFFensive Swarm-Enabled Tactics (OFFSET) πρόγραμμα. Μια ακόμη από…

…τις προηγμένες ιδέες για ένα μελλοντικό Πόλεμο χωρίς Ανθρώπους σε αστικές περιοχές.