Τι δημιούργημα είναι αυτό!! Το υπέροχο BelugaXL για πρώτη φορά σε υπηρεσία στους…

…ουρανούς της Ευρώπης! ΜΗ χάσετε το μικρό αυτό βίντεο…