Στον Ειρηνικό. Στο Battlefield V Chapter 6: Into the Jungle που μας έφτασε σήμερα, θα δούμε πως…

…έχουμε το επόμενο κεφάλαιο της μάχης στα Solomon Islands!