Είναι ανεπίσημο Moon Rover της εταιρίας! Γιατί το έχει ετοιμάσει; Μα…

…έρχεται η εποχή της επιστροφής του Ανθρώπου στο Φεγγάρι! Τα συγκεκριμένα renderings έρχονται από τον Yung Presciutti, σχεδιαστή του Toyota European design τμήματος στη Γαλλίας.