Ένας θρύλος σε 4 τροχούς. Σε ένα βίντεο λίγων λεπτών μια…

…μορφή αυτοκινήτου που δεν μπορείς να αγνοήσεις τι ιστορία έχει.