Έρχεται. Όλο και πιο κοντά!. Και αυτό είναι…

…το Big Game Spot της ταινίας!