Διάσημο γιατί έχει ένα σκάφος με στρατιωτικές προδιαγραφές, το 34-ποδών tender αυτό είναι μια…

…all-weather απίστευτη κατασκευή.