Ή αλλιώς αυτό που εταιρία ονομάζει “Performance in the snow”! Δείτε τα συστήματα…

…quattro στις συνθήκες για τις οποίες είχαν φτιαχτεί.