Όλα. Ναι όλα τα trailer της πρώτης φάσης του Σύμπαντος της Marvel, σε μια…

…ματιά. Σε καλή ανάλυση ένα ταξίδι από το 2008 έως το 2012.