Ποιες είναι οι τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το ιατρικό προσωπικό; Στο βίντεο η…

…WSJ δίνει μια σύντομη οπτική των τεχνικών και των τεχνολογιών. Τα personal protective equipment, ή PPE των ιατρών.