Η ώρα πλησιάζει. Και οι εμβληματικές λευκές…

…κουκίδες θα εμφανιστούν.