Είναι μεν μια σειρά σχετικά “μεσαία”, αλλά σίγουρα είναι ποιοτική και από μια…

…εταιρία που έχει μείνει και θα μείνει στην αγορά. Και αυτά τα πράγματα μετράνε.