Κανονικά τέτοιον καιρό θα το βλέπαμε ετούτο εις στας σκοτεινάς αίθουσας. Αλλά, έχουμε να τα βάλουμε με την Covid-19. Ιδού, ένα πολύ όμορφο όμως…

…κλιπάκι από την τεχνολογία πίσω από το Bloodshot. Για να ιδούμε.