Μια και είμαστε αναγκαστικά… σπίτι! Αυτό είναι το SnowRunner, ένα game με μεγάλο πλούτο από content! Και φορτηγά αλλά και…

…αποστολές, αλλά και περιβάλλοντα όμορφα, όλα στο PlayStation 4 και από τις 28 Απριλίου.