Νάτα λοιπόν. Στον τίτλο η εταιρία μας λέει: Your next computer is not a computer και όπως θα δείτε…

…υπάρχει λόγος για αυτό.

Και αυτό.