Για να το δούμε από κοντά το φρέσκο, φρέσκο! Αυτό λοιπόν είναι το αναβαθμισμένο ‘μικρό’ της…

…εταιρίας με το μισοφαγωμένο μήλο.