Στη μακρινή Αυστραλία, ένα μακρινό όνειρο και μια ματιά σε κάτι κόκκινο που μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση.