Μια ιστορία. Πίσω από ένα τετράτροχο που έγραψε ιστορία. Σε ένα υπέροχο…

…βίντεο.