Η Tesla, μια εταιρία που έχουμε συνηθίσει να κάνει ‘επαναστάσεις’ παρουσιάζει τη δική της δημιουργία ενάντια στην πανδημία. Ο Ventilator της στο βίντεο…

…είναι μια κατασκευή που σαν στόχο έχει τη γρήγορη επιτυχημένη εφαρμογή στα συστήματα υγείας. Στόχος τους είναι να φτιάξουν μοντέλα αναπνευστήρων ΧΩΡΙΣ να πάρουν εξαρτήματα από τις γραμμές παραγωγής που υπάρχουν. Και για το σκοπό αυτό ετοιμάζουν κάτι που θα βασίζεται στον μέγιστο βαθμό σε τεχνολογία και υλικά που έχουν ήδη κατασκευάσει και αναπτύξει για τα οχήματά τους.