Μια σειρά από “hands-on educational activities” για παιδιά 7 έως και 14) που μπορούν να λειτουργήσουν στο σπίτι! Το Educational Activities for Kids του James Dyson Foundation έχει σε ένα βίντεο μηχανικούς του Dyson πολύ ωραία…

…activities και μάλιστα όλα αυτά μπορείτε να τα κατεβάσετε δωρεάν.