Μέσα και έξω. Θα έρθει και το έξω. Για την ώρα οι εταιρίες ετοιμάζουν μια σειρά από…

…τεχνολογίες ώστε να αθλούμαστε καλύτερα μέσα.