Αυτή είναι η προσπάθεια της Casio να τιμήσει το διαστημικό πρόγραμμα της NASA. Αυτό είναι το special edition DW5600. Είναι ένα all-white ρολόι με το…

…εμβληματικό worm logo της NASA. Το οποίο μάλιστα αποκαλύπτεται με το φως. Είναι πάντως shock-resistant case, 200M αντοχή ενώ έχει και EL backlight και όλα τα καλά. (Σκασίλα μας θα το πάρουμε μόνο για το logo).