Μια νέα “κίνηση” έχει επιλέξει η Samsung για να ενσωματώσει στις τηλεοράσεις της μια…

…δυνατότητα πολύ ενδιαφέρουσα. Δείτε το Tap View.