Νέα προσθήκη στην “ομάδα” της εταιρίας. Το φρέσκο RØDE αυτό έχει σαν τελικό αποδέκτη και τις mirroless φωτογραφικές μηχανές αλλά και τους επίδοξους…

…on the go βιντεολήπτες. Δείτε το!