Ένα trailer με την ιστορία. Για να δούμε όταν…

…φτάσει στις οθόνες αν θα ανταποκρίνεται.