Ο αισθητήρας Intelligent Vision Sensor είναι μια νέα γενιά με χρήση τεχνολογίας AI. Τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη; Επιστρέπει…

…επεξεργασία high-speed edge AI για να ‘τραβάει’ μόνο τα απαραίτητα data, ιδιαίτερα με cloud υπηρεσίες. Μετάδοση data με μικρότερο latency, μικρότερη κατανάλωση και ιδιωτικότητα. Για να δούμε τι “εννοούν”.