Δείχνει ενδιαφέρον. Δράση και δημιουργοί που έχουν γράψει επιτυχίες από πίσω. Όπως λέει το…

…Netflix “On May 15, discover an island paradise full of drugs, music, sex…and murder. From Álex Pina, creator of Money Heist, and the producers of The Crown.”