Που φυλάγονται τα δεδομένα; Τι σημαίνει PetaSite Library Systems; Ιδού οι…

…νέες τεχνολογίες που έχει ετοιμάσει η Sony για κάτι που σίγουρα χρειαζόμαστε: χώρο για όλα τα δημιουργήματα του Ανθρώπου.

“A scalable optical storage solution that stores data on immutable Archival Disc media to address the challenges of near line and long term archival storage for all your digital assets. Virtually migration free and built for the enterprise, PetaSite is suitable for a wide range of industries such as Corporate, Government, Surveillance, Broadcast, Education, Banking, Healthcare and more.”

Τα πάντα αποθηκευμένα κάπου.