Ένα αυτοκίνητο που έχει αφήσει για πάντα ιστορία. Και ένα καταπληκτικό όσο και σπάνιο βίντεο με όλα όσα θα δει κανείς μέσα στους…

…διαδρόμους ενός απίστευτου εργοστασίου.