Τι είναι ετούτο; Ένα Sci-Fi Thriller;! Για να…

…δούμε τι έχει να πει ο ποιητής.