Ένα εξαιρετικό μόνιτορ. Μια new entry στην αγορά. Αυτό είναι το Samsung που…

…υπόσχεται πως έχει κάτι παραπάνω να δώσει στο γραφείο. Για να το δούμε.