Στο εικονικό τιμόνι. Εκεί ευτυχώς έχει ακόμη δράση. Ιδού, η μια πολύ ενδιαφέρουσα μάχη (!) στο Spa με τους…

…καλύτερους, τους θρύλους στο τιμόνι!