Τι καταναλώνει;! Μια ενδιαφέρουσα δοκιμή για το νέο…

…μικρό όχημα της εταιρίας.