Κι όμως, αυτό το τρελάρας, αυτό ο απίθανος τύπος, ο…

…Will Ferrell πιάνει στα χέρια του τον θεσμό που όλοι αγαπάμε να μισούμε!