Ένα σπάνιο βίντεο με πολύ ωραία πλάνα μας προτείνει εδώ να δούμε η ελληνική Π.Α. Το ολόφρεσκο…

…βίντεο από τη δουλειά του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής έχει πολύ ενδιαφέρον.